logo

Vi vil at bilder skal være flotte minner å ta med seg videre!

FOTOGRAF REIMERS ATELIER

Fotograf Jan H. Reimers etablerte seg som fotograf i Bergen i 1950. Han åpnet atelier på Paradis og holdt til der frem til han flyttet forretningen til Nesttun i 1973.

Fotograf Reimers Atelier drives nå av Eli Reimers, som var ansatt hos sin far fra 1980. Hun overtok i 2006. Vi startet med fotografering av nyfødte på Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i 1952 og vi har fremdeles alle negativer i vårt arkiv.

Det klassiske portrettfotografiet er fremdeles helt sentralt i vår virksomhet. Vi holder oss oppdatert på nyheter innenfor fotografi-faget og henter hele tiden inspirasjon fra seminarer, workshops og trender i inn- og utland. Et spennende satsingsområde er større moduler og montasjer for veggutsmykking.

Flere videoer på vår YouTube kanal: YouTube

Ansatte

Vi startet med fotografering av nyfødte på Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i 1952 og vi har fremdeles alle negativer i vårt arkiv.

Se våre tjenester